Det aller svarteste

FOTO: Mikkel Tjellesen. Bearbeidet Gladesigner