A Daughter’s Portrait of Gregory Bateson: An Ecology of Mind

bookmark

FILMVISNING

mandag 29. august 2011, kl. 19:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Kultrans (UiO), HiOA-flimmer og Barn og unge på tvers (HiOA),Diakonhjemmet Høgskole, Universitetsforlaget, NFFT.

Inngang: Gratis

Mange regner Bateson (1904–1980) som en av det 20. århundres viktigste tenkere. Denne filmen gir et unikt innblikk i hans originale, tverrfaglige innfallsvinkel til alt fra delfinkommunikasjon og schizofreni til økologi og det hellige.

Filmen blir presentert av hans datter, filmskaperen Nora Bateson.

Tirsdag 30.august kl.10-14 arrangeres dessuten et tverrfaglig seminar om Gregory Bateson i auditorium 3, Eilert Sundts hus, Universitet i Oslo.
Påmelding til Thomas Hylland Eriksen (t.h.eriksen@sai.uio.no)