Å skrive for film og TV

bookmark

Med Lars Daniel Krutzkoff Jacobsen

onsdag 4. mars 2015, kl. 18:00

Sal: Kverneland

Arrangør: Norsk Forfattersentrum

Inngang: Billett

På kurset gjennomgås både klassisk fortellerdramaturgi og mer eksperimentelle håndgrep. Deltakerne kan utvikle sitt eget prosjekt og får i tillegg to egne møter med kursleder for å følge opp manus som er i utvikling.

Kurset går over åtte onsdager, fra kl. 18 til 21 hver gang. Kursperiode: 4. mars–29. april. Ti plasser. Påmelding: hanne@forfattersentrum.no.