Å skrive for film og TV

bookmark

Med Lars Daniel Krutzkoff Jacobsen

onsdag 2. mars 2016, kl. 18:00

Sal: Riverton

Arrangør: Norsk Forfattersentrum

Inngang: Billett

På kurset gjennomgås både klassisk fortellerdramaturgi og mer eksperimentelle håndgrep. Deltakerne kan utvikle sitt eget prosjekt og får i tillegg to egne møter med kursleder for å følge opp manus som er i utvikling.

Kurset går over åtte onsdager, fra kl. 18 til 21 hver gang. Kursperiode: 2. mars–4. mai. Ti plasser. 

Påmelding og informasjon: www.forfattersentrum.no