Å tro på en skaper

bookmark

Åpent møte

mandag 6. oktober 2014, kl. 19:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Oslo katolske bispedømme, Den katolske kirke og Oslo bispedømme, Den norske kirke

Inngang: Billett

Direktør og prest Øystein Lund, Den katolske kirke er innleder. Skribent og forfatter Bjørn Are Davidsen, Den norske kirke, er respondent.

Seminarrekke om kristen tro som strekker seg over syv kvelder i løpet av høsten. Det vil være en innleder og evt. en respondent til hvert tema fra hvert av de to kirkesamfunnene.