Aktøren

bookmark

AVLYST Informasjonsmøte om opplæringsmaterialet

tirsdag 5. mai 2015, kl. 10:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Dansk Psykologisk Forlag og PP-Tjenestens Materiellservice

Inngang: Gratis

ARRANGEMENTET ER DESSVERRE AVLYST 

Aktøren er for elever på barnetrinnet som har autismespekterforstyrrelse eller liknende sosiale vansker. Aktøren handler om følelser og hvordan de kan påvirkes. I Aktøren blir eleven mer oppmerksom på følelser og trivsel, forstår hva som påvirker egne og andres følelser, og øver seg på problemløsning. Materialet er engasjerende og legger opp til en interaktiv læringsform som stimulerer nysgjerrighet og refleksjonen. I gruppeaktivitetene med elever fra klassen får eleven bruke sin nye viten og oppleve samspill.

Aktøren tar sikte på at eleven kan mestre skolehverdagen bedre, trives og delta mer.

Forfatter og psykologspesialist Gun Iversen vil innlede med å snakke om bakgrunnen for Aktøren, og gi et innblikk i resultatene og erfaringene fra den norske utprøvingen som dannet grunnlaget for den endelige utformingen av materialet. Deretter gjennomgår hun hvordan Aktøren er bygget opp på bakgrunn av de spesielle utviklingsproblemene i autismespekterforstyrrelse. Hun viser de forskjellige temaene og progresjonen i leksjonene og deretter eksempler fra gruppeaktivitetene.

Det blir anledning til å stille spørsmål. Det blir også anledning til å se nærmere på Aktøren, som kan kjøpes til en spesialpris på dette møtet.

Les mer om Aktøren her og her

Pris: Deltakelse er gratis, og arrangementet er åpent for alle. Men av praktiske hensyn ber vi om påmelding per e-mail til info@dpf.dk