Alarm! Klimakrisens underkommuniserte realiteter

bookmark

Klimafestivalen § 112 16.-24. januar

onsdag 20. januar 2016, kl. 18:30

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Norsk klimanettverk

Inngang: Gratis

Tør du utsette deg for en vitenskapelig «skrekkaften» om klima? Fakta om klimasituasjonen er dystre – likevel er det fremdeles rom for håp.

I forbindelse med Klimafestivalen § 112 presenterer norske klimaforskere og naturvitere scenarioene – og de pågående endringene – som FNs klimapanel i liten grad sier noe om, men som likevel har solid fagfellevurdert forankring.

Disse og andre spørsmål vil du få gode svar på: Er togradersmålet utilstrekkelig? Hva er tippepunkter og tilbakekoblinger, og hvilken risiko utgjør f.eks. undervannsmetan? Er det på tide å investere i eiendom på Finnmarksvidda?

Del 1: Presentasjoner med slides.
Del 2: Panelsamtale om optimisme, pessimisme og realisme.

Helge Drange, oseanograf og klimaforsker ved Bjerknessenteret, professor ved UiB.
Rasmus Benestad: Klimaforsker ved Meteorologisk institutt.
Dag Olav Hessen: Forfatter og professor i biologi. Siste bok: Karbon, en uautorisert biografi.

Ordstyrer: Aleksander Melli, forfatter


Hele Norges klimafestival!
16.–24. januar 2016 arrangeres Klimafestivalen § 112, landets bredeste markering for klimasaken. I løpet av festivaluken vil det også være et rikholdig festivalprogram på Litteraturhuset. Det blir forfattersamtaler om klima og litteratur, øyeåpnende vitenskapelig formidling, en kveld om kjente norske eventyreres forhold til oljeeventyret, et dialogmøte mellom oljebransjen og miljøbevegelsen, en konferanse om Grunnlovens paragraf 112 som rettslig virkemiddel – og et temamøte om en voksende utfordring: klimaflyktninger. Gå ikke glipp av et spennende program om de aller mest sentrale spørsmål i vår tid!

Se hele programmet på www.klimafestivalen112.no 

#klimafestivalen112 – Facebook Klimafestivalen 112 – @klimafestivalen112