Alexander L. Kielland

bookmark

Lørdagsforedrag ved Tone Selboe

lørdag 10. mai 2014, kl. 15:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Mensa rotunda, svarte lille Marius og døde.

Romanene Garman & Worse, Gift og Skipper Worse har fått stor plass i den norske litterære kanon, og Alexander L. Kielland skrev også elegante noveller, i tillegg til at han var en spirituell brevskriver. Han var den store stilisten i norsk 1800-tallslitteratur, men var heller ikke redd for å være samfunnsrefser. Få om noen har vel skrevet så godt om penger eller gitt en skarpere analyse av klassesamfunnet enn han. Hva har han å si oss i dag?

Tone Selboe er professor i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo og har blant annet skrevet om Kiellands forfatterskap i Den norske litterære kanon 1700–1900. Nå fortsetter hun Litteraturhusets serie «De fire store og fire til», som presenteres i samarbeid med DNB.