Ålhytta gjennom 50 år

bookmark

Om Ålhyttas historie og den arkitekturhistoriske og kulturhistoriske tradisjon den føyer seg inn i

torsdag 13. oktober 2016, kl. 19:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Ålhytta AS

Inngang: Gratis

Ålhytta feirer i 2016 sitt 50 års-jubileum. I den forbindelse har de laget bok om Ålhyttas historie og den arkitekturhistoriske og kulturhistoriske tradisjonen den føyer seg inn i. Det er en bok som ikke bare forteller historien om Ålhytta som produkt, men som også tar for seg norske hytte- og byggetradisjoner, nordmenns forhold til sine hytter, og selvsagt, 50 års historie med hyttebygging i den lille bygda i Hallingdal. Samtidig søker boka å finne svar på hvorfor Ålhytta vant innpass i et tøft nasjonalt hyttemarked og hvorfor den i dag har en sterkere posisjon enn kanskje noen gang tidligere.

Boka er i ført i pennen av Lars Nilssen og inneholder eksterne bidrag fra blant andre Erling Dokk Holm, Ulf Grønvold og Stein Torleif Bjella. Noen av bidragsyterne vil også delta på arrangementet.