Alt du ville vite om sex, men som politikerne nektet å gi svar på

bookmark

Debatt

torsdag 25. september 2014, kl. 18:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Røde Kors Ungdom

Inngang: Gratis

Seksualundervisningen i norsk skole er mangelfull. Hvordan kan norsk seksualundervisning bli bedre? Hvilke tiltak trengs for en langsiktig styrking av seksualundervisningen? Vi utfordrer politikere og fagpersoner til debatt.

18.00: Hei og velkommen v/Charlott Nordström, leder av Røde Kors Ungdom.
18:15: Innledning v/ass. daglig leder og sexologisk rådgiver i Sex og samfunn, Tore Holte Follestad
18:30: Innledning v/psykolog Ingrid Blessom, Institutt for klinisk sexologi og terapi
18:45: Debatt om styrking av seksualundervisningen.

I panelet:
Julianne Ferskaug, Nestleder av Helse- og sosialkomiteen i Oslo bystyre og partimedlem i Venstre
Bjørn-Kristian Svendsrud, 1. nestformann Fremskrittspartiets Ungdom (FpU).
Katarina Frostmann Eisenstein, Sentralt Ungdomsråd, UngOrg
Kristine Hartvedt, Fagansvarlig skolehelsetjenesten i Oslo bydel Nordre Aker, helsesøster på videregående.
Line Halvorsrud, Leder av Skeiv Ungdom

Ordstyrer er politisk nestleder i Røde Kors Ungdom, Mina Moghadam.

Velkommen!