Amerikanske presidenter og utenomjordisk liv

bookmark

Ved Hans Gaarder

søndag 24. november 2013, kl. 16:00

Sal: Kverneland

Arrangør: Hans Gaarder

Inngang: Billett

Temaet utenomjordiske besøk har vært en ”varm potet” for amerikanske presidenter, helt siden president Truman fikk sendt ut et dementi vedr. Roswell-saken i 1947. Mye tid og energi har vært viet temaet i strengt lukkede rom, et tema som også har berørt generaler i US Air Force, etterretningspersonell, statsledere og topp-militære. Hans Gaarder vil gjennomgå amerikanske presidenters forhold til utenomjordisk liv i etterkrigstiden fra president Truman til president Obama. Relaterte temaer som USAs militær-industrielle kompleks og den kalde krigen vil også bli berørt.

Presentasjonen vil omfatte video-vitnemål, filmklipp, utdrag fra topphemmelige dokumenter, vitnemål fra innsiden og mye mer.