Antroposofi og kristendom

bookmark

Foredrag av Cato Schiøtz

torsdag 12. mai 2016, kl. 19:30

Sal: Nedjma

Inngang: Billett

Dette er det fjerde innføringsforedrag i antroposofi våren 2016. Kristendommen står sentralt i antroposofien. Hva er spesielt med hensyn til Rudolf Steiners kristendomsforståelse? Hvilken betydning har forholdet mellom antroposofi og kristendom hos Rudolf Steiner?