Åpent debattmøte om straffenivået i Norge

bookmark

Hvilke holdninger har folk til straff i Norge?

onsdag 16. februar 2011, kl. 18:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Den Norske Kriminalistforening

Inngang: Gratis

I mediene og den politiske debatten blir det ofte sagt at straffenivået generelt er for lavt, at fengselsstraffene bør bli lengre. Forskning tyder på at mange med denne oppfatningen undervurderer det faktiske straffenivået og at de selv ville ha gitt omtrent samme eller lavere straff som domstolene i konkrete saker.
Stortinget har vedtatt at straffenivået for alvorlig vold skal skjerpes med omtrent en tredjedel. Er vedtaket i utakt med den konkrete rettsfølelsen?

Innledere:
Forsker Leif Petter Olaussen, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo
Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP), Justiskomiteen
Advokat Mette Yvonne Larsen, Advokatfirmaet Stabell & Co

Arrangementet støttes av: Advokaltfirmaet Hjort og Advokatfirmaet Elden

Møtet er gratis og åpent for alle. Nærmere opplysninger om foreningen og møtet: anne-mette.dyrnes@domstol.no.