Årboklansering med tema: Norsk asylpolitikk og internasjonale menneskerettigheter

bookmark

Frokostseminar

torsdag 2. september 2010, kl. 08:15

Arrangør: Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)

Inngang: Gratis

I forbindelse med lanseringen av SMRs Årbok om menneskerettigheter i Norge 2009 ønsker SMR å belyse norsk asylpolitikk sett i forhold til Norges internasjonale forpliktelser gjennom menneskerettskonvensjoner og anbefalinger fra internasjonale organisasjoner.

Norske myndigheter har i de senere årene varslet og gjennomført betydelige innstramninger i asylpolitikken.

Regjeringens politiske plattform for 2009-2013 slår fast at regjeringen skal føre en ”konsekvent, rettferdig og rettssikker” asylpolitikk, basert på internasjonale konvensjoner og hvor anbefalinger fra FNs Høykommissær for Flyktninger (UNHCR) skal veie tungt. I praksis har regjeringen foreslått og iverksatt asylpolitiske tiltak som utfordrer Norges internasjonale menneskerettsforpliktelser og tvangsreturnert asylsøkere i strid med anbefalinger fra UNHCR.

I panelet:
Pål Lønseth, statssekretær i Justisdepartementet

Liv Feijen, juridisk seniorrådgiver ved regionskontoret til UNHCR (Norden og Baltikum)

Trygve Nordby, tidligere direktør i UDI og tidligere generalsekretær i Flyktninghjelpen

Mette Yvonne Larsen, advokat i Stabell & Co., medlem av Advokatforeningens menneskerettsutvalg

Ordstyrer: Aslak Bonde, journalist og politisk kommentator

Vi serverer enkel frokost. Ingen påmelding er nødvendig.

Lenke til SMR’s hjemmesider: http://www.jus.uio.no/smr/