Arr om sladder

bookmark

Lansering

tirsdag 16. september 2008, kl. 19:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Arr

Inngang: Billett

Gjennom hele historien har sladder vært fryktet og respektert, elsket og fordømt. Men hva er sladder? Er det noe som tilhører en kvinnelig livssfære? Eller har merkelappen sladder vært brukt til å utdefinere bestemte typer budskap? I våre dagers sladrepresse har ikke sladderen bare kjønn, den har i vår tid også fått en uttalt klasse: sladder er trash.

Sladderens betydning i historien er tema for siste nummer av Arr Idéhistorisk tidsskrift, og tema for lanseringsarrangementet på Litteraturhuset tirsdag 16. september. Bidragsytere til nummeret vil delta i paneldebatt om sladder før og nå.