Atomkraftsikkerhet i Russland

bookmark

Norsk støtte og resultater

tirsdag 9. desember 2014, kl. 12:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Natur og Ungdom og Bellona

Inngang: Gratis

Atomkraft er en viktig energikilde i Russland. Dette gjelder også for det man regner som Norges nærområder i dette enorme landet. Bellona og Natur og Ungdom har siden 80-tallet vært engasjert i utfordringene atomkraft fører med seg, og da særlig i vårt store naboland.
Vi ønsker å spre informasjon om statusen for atomkraftsikkerhet i Russland, med særlig fokus på norske nærområder.
For å få god informasjon om denne saken har vi invitert følgende eksperter og organisasjoner til å snakke på Litteraturhuset:

Program:
1. Forord: Nils Bøhmer fra Bellona
2. Oversikt over status og utvikling for Atomkraft i Russland: Alexander Niktin fra Bellona
3. Rosenergoatom
Tema: Atomkraft og sikkerhet i Nordvest-Russland
Rosenergoatom er energibyrået under Russlands statlige atombyrå Rosatom. De er ansvarlige for atomkraftindustrien i verdens største land, og driver samtlige atomkraftverk mellom grensen til Norge i vest og stillehavet i øst. Rosatom sier de satser på sikkerhet, og skal få muligheten til å forklare hvordan de gjør dette, og hvordan de ser for seg framtiden for atomkraftindustrien i Russland.

4. Statens strålevern
Tema: Samarbeid og resultater fra norsk støtte til atomkraftsikkerhet i Russland
Statens strålevern er ansvarlig for den norske beredskapen knyttet til potensielle radioaktive utslipp. De står også ansvarlige for flere samarbeidsprosjekter mellom norske atomeksperter og russiske atommyndigheter med fokus på sikkerhet ved blant annet Kola og Leningrad atomkraftverk i Nordvest-Russland. De skal fortelle om sitt samarbeid med Rosatom og russiske myndigheter, og resultatene dette har ført til. I tillegg vil de snakke om hvordan de ser for seg framtidig arbeid med atomkraftsikkerhet i Nord.

5. Andrey Ozharovsky – Uavhengig journalist og atomkraftekspert
Tema: Konsekvenser av atomkraftbruk.
Andrey Ozharovsky har lang erfaring fra atomkraftsikkerhetsarbeid i Russland. Som uavhengig journalist skriver han blant annet for Bellonas nettsider og kommenterer saker som få andre tør, eller kan, kommentere på i Russland. Ozharovsky deltar på åpne høringer der det planlegges utbygging av atomkraftvirksomhet i Russland. Han bidrar dermed til at myndighetene i Russland i større grad må svare på spørsmål om sikkerhet knyttet til prosjektene sine, samt at han oppfordrer myndighetene til å følge loven og ta lokalbefolkningen på alvor.

6. Paneldiskusjon og muligheter for spørsmål fra salen