Avhengighet – doping og trening

bookmark

Temakveld i regi av Spiseforstyrrelsesforeningen

torsdag 17. november 2016, kl. 18:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Spiseforstyrrelsesforeningen

Inngang: Gratis

Åpen for alle interesserte, ingen påmelding og gratis inngang.

Vi har vært så heldige og fått to fremragende forskere til å snakke om sine forskningsprosjekter denne temakvelden, samt Vilde Bratland Hansen som innleder med hennes historie som elitehåndballspiller og som juniorspiller på landslaget. Hun ønsker å fortelle sin historie så andre kan få innblikk i hvordan det er å leve med en spiseforstyrrelse, og at spekteret er bredere enn innleggelsene man hører om. Og ikke minst at det er en vei ut av det.

Foredrag 1: Doping, rus og kroppskomplekser 

Heid Nøkleby er forsker og arbeider ved Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet. Hun har tidligere jobbet i Tyrili Forskning og Utvikling og tatt en doktorgrad ved Høgskolen i Lillehammer om rus og spiseforstyrrelser (Symptomer på spiseforstyrrelser og bruk av dopingmidler blant kvinner og menn i behandling for rusmiddelavhengighet, 2014).

Foredraget vil se nærmere på forholdet mellom bruk av rusmidler og ulike former for spise/kroppsproblematikk (inkludert spiseforstyrrelser og bruk av dopingmidler). Hvordan overlapper disse problemene eller lidelsene? Hvem gjelder det? Hva kan det skyldes?

Foredrag 2: Tvangspreget trening ved anoreksi

Liv-Jorunn Kolnes om tvangspreget trening ved anoreksi. Foredraget vil belyse hvilken mening og funksjon tvangspreget trening har for seks kvinner med restriktiv anoreksi som er dybdeintervjuet om temaet. I tillegg er deltakernes kroppslige spennings- og belastningsnivå undersøkt. Resultatene viser at trening er forbundet med det som kan betegnes som funksjonelle og dysfunksjonelle aspekter. Hvordan trening og fysioterapi kan tilpasses på en måte som harmonerer med det kroppslige belastningsnivået til klienter med alvorlig anoreksi og som potensielt kan restituere både kroppen og selvet blir også tematisert. Undersøkelsen er del av et post doc prosjekt ved Norges Idrettshøgskole.

Liv-Jorunn har en PhD fra Norges Idrettshøgskole (1994), der hun så på motsetninger og dilemma knyttet til det å være kvinne og toppidrettsutøver. Hun er spesialist i psykomotorisk fysioterapi, og jobbet i 10 år som fysioterapeut ved RASP (2003-2013), og jobber i en 10 % stilling ved Norsk Idrettsmedisinsk Institutt/NIMI som spesialist i psykomotorisk fysioterapi. Er i dag ansatt i post doc stilling ved Norges Idrettshøgskole.

Praktisk informasjon: Temakvelden er gratis og åpen for alle.

Velkommen skal du være!