AVLYST Bokdagen

bookmark

Bokfest for utviklingshemmede

onsdag 23. april 2014, kl. 18:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Leser søker bok

Inngang: Gratis

ARRANGEMENTET ER DESSVERRE AVLYST

UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon og har utropt 23. april til verdens bokdag fordi «bøker utvikler vår felles viten om verden og inspirerer til forståelse, toleranse og dialog». Dagen kaller på internasjonal solidaritet. FNs verdenserklæring slår fast alle menneskers rett til frie ytringer, frie meninger og rett til fritt å skaffe seg informasjon.

Leser søker bok, som selv jobber for å bedre leseevnen blant lesesvake, ønsker å benytte dagen til å fremheve den gode litteraturen som lages for mennesker med utviklingshemming i Norge. Det lages mange gode bøker som tar målgruppa på alvor, og det skal vi feire. Du kan vente deg fine bøker, forfattere, musikk og besøk av kjendiser. Påmelding: post@lesersokerbok.no.