AVLYST: Internasjonal høring om Magnitskij-saken

bookmark

En menneskerettighetssak med storpolitiske implikasjoner

mandag 26. september 2016, kl. 08:30

Sal: Wergeland

Arrangør: Den norske Helsingforskomité og Oslo Dokumentarkino

Inngang: Gratis

ARRANGEMENTET ER DESSVERRE AVLYST.

Magnitskij-saken fikk våren 2016 fornyet internasjonal oppmerksomhet. Det skyldtes dels at den amerikanske kongressen nærmet seg enighet om å utvide loven om Magnitskij-sanksjoner fra 2012 til en global lov. Loven nekter innreise og fryser eiendeler til personer som begår grove brudd på menneskerettighetene til varslere og menneskerettighetsforkjempere. Parlamenter i Canada, flere europeiske stater og internasjonale organisasjoner har tatt til orde for slike sanksjoner. Russiske myndigheter har på sin side drevet en omfattende kampanje for å forhindre at de blir vedtatt.

Andrej Nekrasov/Pirayas dokumentarfilm The Magnitsky Act: Behind the Scene bidrog også til å skape oppmerksomhet om saken. Filmen stiller spørsmål ved den aksepterte historien om Sergei Magnitskij som en varsler som ble fengslet og drept fordi han anklaget russiske tjenestemenn for å delta i storstilt skattesvindel. Den stiller også spørsmål ved om Bill Browder, lederen av den internasjonale kampanjen om rettferdighet for Magnitskij, i virkeligheten er en idealistisk menneskerettighetsforkjemper. Filmen ble raskt omstridt og flere visninger ble kansellert etter at Browders advokater truet med søksmål og la frem sin dokumentasjon.

På høringen vil seriøse aktører som har gransket Magnitskij-saken delta for å kaste lys over de sentrale fakta i saken. Den vil også belyse hvor pengene fra svindelen har tatt veien hen. Siste del vil fokusere på et mer omfattende spørsmål: hvordan kan det internasjonale samfunn best bekjempe korrupsjon og overgrep mot varslere og menneskerettighetsforkjempere i autoritære stater.

 

Høringen vil være på engelsk. Påmeldig til nielsen@nhc.no innen 23. september.