AVLYST: På grensen til liv

bookmark

Kan gener brukes til å forstå liv?

onsdag 21. september 2016, kl. 09:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Universitetet i Oslo, Institutt for biovitenskap og Det matematisknaturvitenskapelige fakultet i samarbeid med Naturhistorisk museum

Inngang: Gratis

Oppskriften på livet er skrevet i genene våre. Likevel er det mye vi ikke vet. Ett av mysteriene handler om forskjellen mellom artene, hvordan nye arter blir til, eller hvordan encellede arter utviklet seg til å bli flercellede – som blir stadig mer komplekse.

Passer for elever på videregående.