AVLYST Selvmordets signaler

bookmark

Hvordan se og hjelpe i tide?

torsdag 14. februar 2013, kl. 09:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Vivat

Inngang: Billett

KURSET ER DESSVERRE AVLYST

Det intensive kurset ”Førstehjelp ved selvmordsfare” går over to påfølgende dager, torsdag 14. og fredag 15. febraur.  Det retter seg mot alle som i sitt virke møter selvmordsnære mennesker. Det er et praktisk, tverrfaglig kurs hvor deltakerne lærer å tyde faresignaler og gripe inn i tilfelle akutt selvmordsfare. Kurset gjennomføres ved forelesninger, filmer, diskusjoner og praktiske øvelser. Det er på verdensbasis det mest brukte selvmordsforebyggende kurset.

Målsetting er at kursdeltakerne etter kurset skal være mer kompetente og tryggere i å intervenere i akutte selvmordskriser. På kurset lærer man å:
• fange opp mennesker som kan være i selvmordsfare
• stille direkte spørsmål om selvmordstanker
• hjelpe personen i selvmordsfare å snakke om det som er vanskelig
• gjøre en vurdering av selvmordsrisiko
• lage og iverksette en plan med vedkommende, hvor målet er å berge livet
• bruke nære ressurser I krisehjelp

Aktuelle deltakergrupper er helsearbeidere, sosialarbeidere, kirkelige ansatte, politifolk, fengselsbetjenter, fagpersoner fra skoleverket, ambulansepersonell, frivillige hjelpere, personalansvarlige osv. 

Les mer om kurset her