Bak gitter

bookmark

Palestinske barn og militær makt

lørdag 2. april 2016, kl. 10:00

Sal: Wergeland

Arrangør: PIM – kampanjen palestinske barn i israelske fengsler

Inngang: Gratis

Hva skjer med palestinske barn og familiene deres i møte med Israels militære rettsvesen?

Nery Ramati, israelsk advokat, har representert menneskeretts- og anti-okkupasjons-aktivister i militære og sivile rettsaker siden 2008. Han har gjort mye for å øke bevisstheten internasjonalt om behandlingen av palestinske mindreårige i det israelske militære rettssystemet.
Gerard Horton australsk jurist, har en master i folkerett, og har i flere år arbeidet for palestinske fangers rettigheter. Horton har siden 2007 arbeidet for mindreårige som har blitt stilt for israelsk militærdomstol og skrevet en rekke toneangivende rapporter om temaet.
Salwa Duaibis har siden 1983 arbeidet med menneskerettigheter og utviklingsarbeid, med fokus på å synliggjøre og beskytte menneskerettighetene i de okkuperte palestinske områdene. Et av hovedmålene er å få europeiske politiske institusjoner og samfunnsgrupper til å bidra til å øke presset for å få innført internasjonal lovgivning i de okkuperte palestinske områdene.

ER ISRAEL HEVET OVER LOVEN?
Norsk jurist ser situasjonen i et norsk perspektiv.

Ordstyrer: Line Khateeb

Kulturinnslag: Moddi med fler

HVA KAN OG BØR VI I NORGE GJØRE FOR Å ENDRE DAGENS SITUASJON?
Ungdomsorganisasjonene Changemaker, KFUK/KFUM Ungdom og Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdommen organiserer en dialog med ungdomspolitikere. Konferansen avsluttes med samtale i plenum og utforming av en appell som blir sendt til Stortinget.

 
Med støtte fra Fritt Ord, Norges Fredsfond og tilsluttede organisasjoner: AUF, Bestemødre for fred, Changemaker, Fellesorganisasjonen, Fellesutvalget for Palestina, Handel og Kontor i Norge, IndustriEnergi, Heismontørenes fagforening, KFUK-KFUM Global, Kirkens Nødhjelp, Kvekerhjelp, Kvekersamfunnet, Kvinneligaen for fred og frihet i Norge, LO i Norge, LO i Oslo, Norsk Arbeidsmandsforbund, Norsk Folkehjelp, Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdommen, Norsk Transportarbeiderforbund, Palestinakomiteen i Norge, Redd Barna, RU, SU, Utdanningsforbundet

Arrangementet er flyttet fra Amalie Skram til Wergeland pga. stor pågang!