Bare fra språk til språk?

bookmark

Om oversettelse til og fra norsk

mandag 12. oktober 2015, kl. 19:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Det Norske Akademi for Språk og Litteratur

Inngang: Gratis

I språket er kulturen nedfelt, og når vi oversetter, kan kulturelle særegenheter by på problemer. Er en svensk folkdräkt en norsk bunad? Er en norsk sveitserost en sveitsisk gruyère? Oversetter vi Christkind med julenisse? Hva heter påskeføre på engelsk? Fish & chips: Kanskje fiskepinner og påmfri?

Innlegg:
Karin Gundersen: Oversetteretikk
Helene Uri: Å bli oversatt – vidunderlig og forferdelig!
Per Qvale: Oversetteriske overveielser
Brit Sæthre: Når kinesisk blir norsk –ikke bare fra tegn til bokstaver
Kyrre Haugen Bakke: Stemmegaffel eller gehør? Om å treffe tonen i samtidslitteraturen