Barn i balanse – nærvær og empati i samvær med barn

bookmark

Miniseminar med presentasjon av bok

mandag 27. april 2015, kl. 18:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Anne Sælebakke

Inngang: Gratis

Voksnes evne til nærvær og empati i samvær med barn er av stor betydning for barnets psykiske helse og balanse. Dette gjelder i første omgang foreldre og andre nære omsorgspersoner. Fordi barn i vår tid tilbringer mye tid med andre voksne, for eksempel i barnehagen, er nærvær og empati sentralt også der. Mindfulness, på norsk oppmerksomt nærvær, er en måte å styrke og utvikle evnen til å være tilstede, kunne forholde seg anerkjennende og empatisk til seg selv og til andre. Det gir de voksne større mulighet for å kunne se og møte det enkelte barns grunnleggende behov for følelsesregulering, omsorg og trygghet.

Når vi som voksne øver oss i å være bevisst tilstede kan vi også la det bli en naturlig del av samværet med barn. Nærværsøvelser med barn skaper gode pusterom og bedre balanse i en travel hverdag, for både store og små. I tillegg er det en måte å gi barna et større repertoar for hvordan de kan forholde seg til seg selv og hverandre på en god måte.

Velkommen til miniseminar og presentasjon av den nye boken Barn i balanse – nærvær og empati i barnehagen (Anne Sælebakke, Gyldendal Akademisk 2015). I tillegg til forfatteren blir det innlegg ved Michael de Vibe, som har skrevet forordet. Han forklarer hva oppmerksomt nærvær er. Representanter fra Lia barnehage på Kongsvinger deler sine erfaringer om hvordan de arbeider med dette i praksis i barnehagehverdagen.