Barnehager

bookmark

Et sosialt eksperiment?

torsdag 3. september 2009, kl. 18:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Forskningsetiske komiteer

Inngang: Gratis

Hva vet vi om barnehagens betydning? Forskning på barn er verdifull og viktig. Samtidig skal barnet beskyttes som forskningsobjekt. Debattmøte om de etiske utfordringene dette innebærer.