Bilder av Japan

bookmark

Et symposium om det vi vet (eller tror vi vet) om Japan.

mandag 5. mars 2012, kl. 18:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Japans ambassade i Norge

Inngang: Gratis

Det er gått ett år siden jordskjelvet og tsunamien rammet nordøstkysten av Japan. I etterkant av dette var oppmerksomheten rundt Japan stor, og i norske medier ble det gitt mye plass til dekning av katastrofen spesielt og japansk kultur og samfunn generelt. Allikevel er det fortsatt kanskje slik at Japan er blant de landene vi ikke kjenner så godt som vi ofte tror.
I dette symposiet vil fire eksperter i svært forskjellige felter presentere sine bilder av Japan. Publikum vil få bekreftet, nyansert eller tilbakevist sine antakelser om japansk populærkultur, språk og samfunnsliv, og det åpnes for spørsmål og debatt.
Paneldeltakere
Førsteamenuensis Terje Grønning (Pedagogisk Forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo)
Doktorgrad i sosiologi fra Ritsumeikan Universitet, Japan. Redaktør av ”Vinduer mot Japan” (Oslo, 2005).
1995 og 2011 var spesielle år for dagens japanere blant annet fordi det var jordskjelv i henholdsvis Kobe og Tohoku disse årene. Finnes det imidlertid noen spesielle særtrekk ved denne perioden som en tidsepoke innen japansk samfunnsliv? Terje Grønning gir et innblikk i dette gjennom å se på hva slags ord og slang-uttrykk som ble populære i dette tidsrommet.
Ph.d.-stipendiat Jonas Kure Buer (Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo)
Sosialantropolog med særlig interesse for medisinsk antropologi, aikido, ritualer og hierarki.
Jonas Kure Buer tar for seg japanere som annerledes enn og like oss – en diskusjon om fordommer og om å forstå "den andre" med utgangspunkt i hans studier av japanske aikidoklubber.
Oversetter Magne Tørring
Statsstipendiat og oversetter av flere japanske bøker til norsk, deriblant Kobayashis ”Krabbeskipet”, og Murakamis ”Elskede Sputnik”.
Gjennom en kort reise i det japanske skriftspråkets historie skal Magne Tørring beskrive noe som ikke bare er et fremmed språk, men en grunnleggende forskjellig måte å tenke skrift på, og vi skal få se hvordan det er mulig å forstå en tekst uten å kunne lese den.
Hans Ivar Stordal
Frilans tegneserieredaktør, oversetter og skribent med en spesiell interesse for manga og annen japansk populærkultur. Tidligere redaktør i Egmonts manga-avdeling.
Hans Ivar Stordal vil gjøre rede for manga og animes gjennomslagskraft blant de som kalles, eller kaller seg, ”otaku” i og utenfor Japan. Hva kjennetegner de norske og vestlige "otakuene", og hva slags bilde av Japan tegner seg hos dem?
Moderator
Professor Reiko Abe Auestad (Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo)