Bill.merk: Har jobb – søker trygd

bookmark

Frokostmøte ved NAV Kontroll

onsdag 26. mars 2014, kl. 08:30

Sal: Kverneland

Arrangør: NAV

Inngang: Gratis

En ny holdningsundersøkelse fra NAV viser at mange har en fleksibel holdning til svindel av trygd. Vi nordmenn er imot trygdesvindel, men mener også det er ok å jobbe svart når du er arbeidsledig. Samtidig anmelder NAV stadig flere til politiet for trygdesvindel. Klarer ikke vi nordmenn å følge opp holdningene våre i konkrete handlinger? Trenger staten nye virkemidler for å kontrollere velferdsgodene?

Program:
Sverre Lindahl, direktør NAV Kontroll:
Befolkningsundersøkelsen om trygdesvindel 

Curt A Lier
, president i Norges Juristforbund:
Virkemidler for bedre kontroll

Jon Hustad
, journalist og forfatter:
Velferdsstatens kollaps

Kjetil van der Wel
, førsteamanuensis HiOA:
Økt arbeidsmotivasjon med sjenerøse velferdsordninger. Trygdemoral med et komparativt blikk

Velkommen!

For at vi skal få et overblikk over antall, er det fint om du melder fra om du kommer til beate.lowald.solberg@nav.no