Biografi om Rudolf Steiner

bookmark

Forelesning ved Arild Linneberg

torsdag 8. oktober 2015, kl. 19:30

Sal: Nedjma

Arrangør: Forum Berle

Inngang: Billett

I forlengelsen av møtet om samme bok 1. oktober, der Hans Kolstad gjorde en lesning av Kaj Skagens Steiner-biografi Morgen ved midnatt, vil professor dr.philos. Arild Linneberg supplere dette foredraget med «å anmelde» boken ut fra sitt litterære ståsted.