Bistandsreform

bookmark

Fattigdomsbekjempelse og utenrikspolitikk?

mandag 17. desember 2018, kl. 14:30 til kl. 16:30

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: NTL, Akademikerne og Parat

Inngang: Gratis

Et flertall i forsvars- og utenrikskomiteen på Stortinget har uttalt at « En vellykket bistandsreform bør ha som klar overordnet målsetning å gi best mulig utviklingseffekt»

Regjeringen har igangsatt en prosess for å reformere norsk bestandsforvaltning. Et scenario som er foreslått er der Norad legges ned og blir  slått sammen med UD, med mulige nedbemanning og outsourcing av forvaltningen. Et annet alternativ,  som Dagens Næringsliv presenterer som en mulig del av regjeringsforhandlingene, kan være å opprette et eget utviklingsdepartement.

Fagforeningene i Norad ønsker å ivareta en best mulig bistandsforvaltning som sikrer kvalitet og effektivitet i bruken av norsk bistandspenger, der kampen mot fattigdom står i sentrum.

I den forbindelse inviterer fagforeningene i Norad til en debatt der vi ønsker å  belyse konsekvenser, fordeler og ulemper ved de ulike organisasjonsmodellene som ligger på bordet.

Panel:

Gunvor Knag Fylkesnes, Redd Barna
Øyvind Eggen, Leder Regnskogsfondet
Rune Jansen Hagen, Professor, UiB
Nikolai Hegertun, Stipendiat UiO (ordstyrer)