Blodproppfisking

bookmark

Moderne akuttbehandling av slag

fredag 23. september 2016, kl. 14:30

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Oslo universitetssykehus HF

Inngang: Gratis

Minuttene teller når man får en blodpropp i hjernen. I enkelte tilfeller kan vi gi blodproppløsende medisin direkte inn i en vene eller «fiske ut» blodproppen med et kateter fra en arterie i lysken. Mona Skjelland forteller om moderne slagbehandling.