Bo- og behandlingskollektivene: Fra ideologi og idealisme til kommersielle tjenestetiltak?

bookmark

Rus & samfunn

onsdag 29. september 2010, kl. 18:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Norsk Tidsskriftforening

Inngang: Gratis

Hvordan tilpasser behandlingskollektivene seg de nye kost/nyttekravene? 

Et politisk venstreprosjekt møter krav om legemiddelbasert behandling og spesialist-helsetjeneste; hva skjer når ideologi må vike for kommersialisme – og gjør det det? Vi debatterer historien og dagens situasjon.