Bobler, krakk og finanskriser

bookmark

– hvorfor kommer de med (u)jevne mellomrom?

torsdag 23. oktober 2014, kl. 19:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Handelshøyskolen BI, Senter for næringslivshistorie

Inngang: Gratis

Finanshistorie, blant annet om finansielle kriser, har vært et viktig forskningsområde ved Senter for næringslivshistorie (SNH), Handelshøyskolen BI. I år fyller SNH 25 år og inviterer til diskusjon om fi nanskriser. Hvorfor inntrer de? Kan de unngås? Har de noe med ulikhet å gjøre?

Det har blitt presentert en rekke forklaringer og teorier om hvorfor den såkalte subprimekrisen i USA brøt ut og ble så omfattende som den ble. Den amerikanske kredittkrisen utløste også en omfattende internasjonal finanskrise som særlig har rammet mange europeiske land. Vi har invitert tre innledere til å kaste lys over og innlede til debatt om årsakene til at det bygges opp fi nansiell ustabilitet i et slikt omfang at alvorlige systemkriser bryter ut.

Innlederne er:
Kalle Moene
Moene er professor i økonomi ved Universitet i Oslo. Hans tema vil være finansiell ustabilitet og økonomisk teori.

Villeman Vinje
Vinje er samfunnsøkonom i Civita. Han vil ta utgangspunkt i tankesmiens store rapport om den amerikanske kredittkrisen, som blant annet la stor vekt på systemsvikt som årsaksfaktor.

Sverre Knutsen
Knutsen er professor i økonomisk historie ved Handelshøyskolen BI, og har i mange år forsket på finanskriser i historisk perspektiv. Han vil legge vekt på at årsaken til kriser må søkes i grunnleggende mekanismer i en kapitalistisk økonomi. Innlederne vil presentere sine synspunkter i innlegg på 15 minutter, og etter en pause er det åpent for spørsmål og innlegg fra salen.