Boklansering «Vett på nett»Design: Impress www.impresspublisering.no

bookmark

fredag 4. september 2020, kl. 15:00 til kl. 16:00

Sal: Kverneland

Arrangør: Hertervig Forlag og Grete Kvalheim

Inngang: Gratis med påmelding

This page is not available in English. Below is the Norwegian page translated by Google.

  • 18. september 2021 close