Boligpolitikk på valg

bookmark

Kvalitet, utbygging, utleie, priser

torsdag 27. august 2015, kl. 19:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Oslo arkitektforening

Inngang: Gratis

Boligspørsmål er lite å se i valgkampen, og det vil Oslo Arkitektforening gjøre noe med. Vi inviterer til åpent møte i Litteraturhuset torsdag 27. august kl. 19. Alle partiene i bystyret deltar i et panel hvor de vil bli stilt sentrale spørsmål i kommunepolitikken knyttet til bolig.