Bør vi stenge Europa?

bookmark

Hva er de humanitære og rettslige konsekvensene av å stenge Europas grenser?

tirsdag 24. november 2015, kl. 18:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Oslo Røde Kors

Inngang: Gratis

Dagens Europa er sterkt preget av flyktningstrømmen som har blitt større og større den siste tiden. Mennesker i nød er villig til å ofre alt de har for en sjanse til et bedre liv i Europa. Det som møter mange nå er store flyktningleirer og flere land som ikke er villig eller har kapasitet til å ta i mot de på en forsvarlig måte.  Noen land åpner for denne flyktningstrømmen og gjør sitt beste for at flyktningene blir tatt godt i mot, mens andre land bygger opp murer og prøver å forhindre at flyktningene tar seg inn i landet. Flere land har innført grensekontroll innad i Schengen, og det er snakk om at man skal opprette store flyktningleirer i Tyrkia for å sile flyktningene før de i hele tatt får komme inn i EU/Schengen.

Oslo Røde Kors Internasjonal humanitær rett gruppe inviterer til Humanitært forum og debatt:

Bør vi stenge Europa?
«Hva er de humanitære og rettslige konsekvensene av å stenge Europas grenser?»
• Hvordan bevarer man rettighetene til flyktningene hvis man stenger grensene både inn til Europa og innad i Schengen? Hva blir de rettslige og de faktiske konsekvensene for flyktningene hvis man stenger grensene innad i Schengen?
• Bør Europa/EU gå sammen om å bestemme hvor mange flyktninger hvert land skal ta i mot og hvordan bør det i så fall gjøres? Bør hvert enkelt land løse dette selv? Bør det være opp til hvert enkelt land om de vil innføre grensekontroll mot Schengen og hvordan de forholder seg til Dublin-samarbeidet?
• Hva er i så fall Norges plass i en felles europeisk løsning? Bør vi stenge grensene våre, og hvordan bør vi forholde oss til Dublin-samarbeidet?

Se arrangementet på Facebook her

Agenda:
18:00: Velkommen
18:10: Innledning v/ Christine Weima Lager, Norges Røde Kors
18:20 Mads Harlem, Norges Røde Kors
18:30 Maria Gabrielsen Jumbert, PRIO
18:40 Statssekretær Elsbeth Tronstad
18:50 Trine Skei Grande, Leder i Venstre
19:00 Debatt og spørsmål fra salen
Ordstyrer: Christine Weima Lager