Brød & Miljø

bookmark

Arealeffektivisering som klimagass-reduserende tiltak

onsdag 11. september 2019, kl. 08:00 til kl. 10:00

Sal: Skram

Arrangør: Norske arkitekters landsforbund

Inngang: Gratis med påmelding

Brød & Miljø vil denne gangen belyse hvordan klimagassreduksjonene i Norsk Helsearkiv på Tynset er realisert, med vekt på hvordan arealeffektivisering bidro til dette, og hvilke grep som er gjort på materialbruk og energi.

Møtet er utviklet i samarbeid med Statsbygg. Gratis for alle, påmelding er nødvendig.

 

PROGRAM

08:00 Frokost

08:30
Velkommen
v/ Perann Sylvia Stokke, prosjektleder NAL 

08:35
Norsk Helsearkiv på Tynset. Om prosjektet
v/prosjektsjef Vibeke Norum, Statsbygg

08:45
Om miljø, kontrakt og anskaffelsen
v/ senioringeniør Hanne Gro Korsvold, Statsbygg

09:05
Om klimagassregnskapet og spesielt fokus på arealeffektivisering
v/ miljørådgiver Eirik Degenes Neerland, Hent Entreprenør

09:20
Hvordan oppleves det arealeffektiviserte bygget for brukerne av bygget
v/Glenn Hornset, seniorrådgiver ved Norsk Helsearkiv, Tynset

09:35
Hvilke implikasjoner kan denne kravstillingen og arbeidsmåten gi for kommende prosjekter? Problematisering av arealeffektivisering og motforestillinger.
v/Jørund Kjøsnes, daglig leder i Signal Norge

09:50
Spørsmål

10:00
Slutt

Det tas forbehold om endringer i programmet.