Bruk! Ikke! Nei! Husk!

bookmark

Hva påvirker oss?

onsdag 24. september 2014, kl. 08:15

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Retursamarbeidet LOOP

Inngang: Gratis

Hva påvirker oss, og hvordan kan vi selv påvirke andre menneskers handlingsmønster og holdninger? 24. september inviterer Retursamarbeidet LOOP til frokostmøte med holdningskampanjer som tema.

Høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI, Gerhard Emil Schelderup, vil gi oss en innføring i holdningskampanjer, og de mekanismene som påvirker våre holdninger og handlingsmønster, samt belyse forholdet mellom holdninger og faktisk adferd.

Vinmonopolet vil presentere hvordan de bruker holdningskampanjer for å påvirke nordmenns holdninger til alkohol, med særlig vekt på langings- og alderskontrollkampanjer. Hvordan har de jobbet og hvilke resultater kan de vise til?

Vegdirektoratet vil fortelle om sin strategi for utvikling av holdningskampanjer. Deres kommunikasjon, som retter seg mot alt fra bilister til syklister, spiller både på rasjonell argumentasjon og følelser.

Vi gleder oss til et lærerikt og spennede program. Vel møtt!