Bruk stemmen – ta stemmen

bookmark

Ytringsrettens normer og sanksjoner?

torsdag 24. oktober 2013, kl. 16:30

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Senter for tverrfaglig kjønnsforskning og Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif)

Inngang: Gratis

Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif) og STK arrangerer dette seminaret om ytringsrett i dagens Norge i forbindelse med stemmerettsjubileet. Det er 100 år siden kvinner fikk stemmerett og det må feires! Vi ønsker å sette fokus på ytringsrett i vid forstand, og se på gapet mellom formelle rettigheter og kjønnede normer.

Hvordan ytrer man seg i dag? Og hva skjer når man ytrer seg? Fra avisartikler og forskning til et hav av blogger og et stadig voksende fokus på sosiale medier, finnes det mange ytringsformer på godt og vondt i dagens samfunn. Det gis nye muligheter for ytring i det offentlige rom, men det gis også et nytt mulighetsrom for sanksjoner. Vi ønsker å diskutere dette fra ulike perspektiver og ståsteder i dette seminaret.

Program
16.3-16.40 Velkommen
16.40-17.10 "Kvinnors röst i forskningen och i organisationer". Anna Wahl, professor i kjønn, organisasjon og ledelse ved Skolan för industriell teknik och management, KTH Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm
17.10-17.20 Spørsmål fra salen
17.20-17.30 Pause
17.30-19.00 Paneldebatt under ledelse av Nina Kristiansen, ansvarlig redaktør og daglig leder for www.forskning.no

Panelet:
Ubah Abduqadir, minoritetsrådgiver i Integrering- og mangfoldsdirektoratet og bystyrerepresentant for AP
Heidi Nordby Lunde (VamPus), skribent, samfunnsdebattant og Høyre-politiker
Marthe Michelet, kommentator i Dagbladet
Britt Kramvig, professor ved Institutt for turisme og nordområdestudier, Finnmarksfakultetet, Norges Arktiske Universitet
Dag Wollebæk, Institutt for samfunnsforskning (ISF)

Åpent for alle.

Påmelding her
Les mer på UiOs sider her