Brukermedvirkning i TSB

bookmark

- en myte ?

mandag 5. mai 2014, kl. 13:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Nasjonal kompetansetjeneste TSB og Oslo universitetssykehus

Inngang: Gratis

For første gang presenteres en nasjonal kartlegging om hvordan brukermedvirkning i praksis ivaretas i helseforetak og hos private samarbeidspartnere som driver tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Nasjonal kompetansetjeneste TSB har gjennomført undersøkelsen i samarbeid med bruker- og pårørende organisasjonen A-larm. A-larm ga oppdraget med å lede og gjennomføre kartleggingen til Erik Torjussen. Han er bruker-representant med egen brukererfaring.

Som ledd i kartleggings-oppdraget har Erik Torjussen intervjuet 48 ledere i TSB om deres erfaringer med brukermedvirkning i TSB i form av
• Brukerråd
• Tillitsmannsordninger
• Brukerstyrte senger
• Selvhjelpsgrupper
• Likemannsarbeid
• Erfaringskonsulenter

Erik Torjussen vil presentere resultatene. Anne Beate Sætrang, leder for Avdeling rus- og avhengighetsbehandling ved Oslo universitetssykehus, Jon Storaas, leder Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO) og Jørgen Bramness, professor og leder ved Senter for rus- og avhengighetsforskning vil kommentere kartleggingen og forslå tiltak i oppfølging av resultatene.

BILDE: Erik Torjussen har ledet undersøkelse om brukermedvirkning på rusfeltet (Foto: Snakkomrus.no)