Brukerrådsseminaret 2016

bookmark

Verdighet i tvangen – om tvang og menneskeverd

mandag 10. oktober 2016, kl. 12:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Klinisk psykisk helse og avhengighet, Oslo Universitetssykehus

Inngang: Gratis

Brukerrådet ved Klinikk psykisk helse og avhengighet inviterer til sitt årlige seminar. Denne gang ønsker vi å sette søkelyset på debatten rundt tvang og tvangsbruk innenfor psykisk helse og rus. Vi har samlet perspektiver fra pasienter, pårørende og ulike fagmiljøers synspunkter gjennom en dag fylt med interessante foredrag og dyktige forelesere.

Program:

Ordstyrer: Brita Rønbeck Bølgen, brukerrådsleder

12:00 – 12:05 Velkommen og presentasjon av klinikkens brukerråd v/Brita Rønbeck Bølgen

12:05 – 12:15 Åpning av seminaret v/Inga Marte Thorkildsen, byrådsleder

12:15 – 12:45 Menneskerettigheter og tvang – to sider av samme sak? v/Marius Storvik, jurist og stipendiat i rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø

12:45 – 13:05 Refleksjon

13:05 – 13:35 Mingling med enkel bevertning

13.35 – 13.45 Oppsummering v/Brita Rønbeck Bølgen

13:45 – 14:15 Hvordan forvalter helsepersonell kunnskap om forebygging av tvang? v/Martin Veland, klinikksjef ved psykiatrisk klinikk, Lovisenberg                      Diakonale Sykehus

14:15: – 14:45 Dilemmaer ved bruk av tvang mot rus – et behandlerperspektiv v/Anne Helene Fraas Tveit, enhetsleder ved Rusmottaket, OUS

14:45 – 15:00 PAUSE

15:00 – 15:30 Tvang er ikke behandling v/Heidi Hansen, Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO)

15:30 – 16:00 Tvang gjennom øynene på en tvillingbror v/Erik Tresse, gestaltterapeut ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen

16:00 – 16:15 PAUSE 16:15 – 16:45 Det gjør noe med oss at du er voldelig mot deg selv v/Kristin Ribe

16:45 – 17:00 Avsluttende ord og vel hjem

 

Mer informasjon om program og innledere finner du her.