Can Liberalism Tolerate Islam?

bookmark

Foredrag ved Tim Winter

søndag 20. mars 2011, kl. 14:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Kunnskapsbrønnen i Rabita

Inngang: Gratis

Can Liberalism Tolerate Islam?

Historiker og teolog Tim Winter (Abdal Hakim Murad) snur her opp ned på det vanlige spørsmålet om islam kan tolerere liberale krefter. Han tar for seg forholdet mellom liberalisme og islam – et høyst aktuelt spørsmål som handler om hvordan Europa skal definere seg selv. Han gransker europeisk historie, kultur og politikk gjennom tidene for å undersøke i hvilken grad europeisk liberalisme i kan være i stand til å skape og tolerere mangfold.

Gratis inngang. Åpent for alle.

Arrangører: IRN (Islamsk råd Norge), KiR (Kunnskapsbrønnen i Rabita), Minotenk (Minoritetspolitisk tenketank), MSS (Muslimsk studentsamfunn), Ung Muslim