Corporate Social Responsibility i praksis

bookmark

Paneldebatt: Hva må til for å bedre global legemiddeltilgang?

torsdag 7. mars 2013, kl. 19:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Farmasøyter uten grenser

Inngang: Gratis

Det er ikke bare i oljebransjen man diskuterer positive og negative ringvirkninger av multinasjonal virksomhet. I årets paneldebatt setter vi søkelyset på farmasøytiske selskapers ansvar for legemiddeltilgang. Staten Norge er en stor eier av Big Pharma, og med det følger en mulighet til å påvirke hverdagen for andre mennesker, også i land langt borte. Debatten innledes av Knut Kjær og Kjersti Skarstad.

I panelet:
Knut Kjær: Sosialøkonom og tidligere leder av Oljefondet. Sitter nå i fagutvalget i Access to Medicines Foundation.
Kjersti Skarstad: Vitenskapelig assistent ved Senter for Menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo.
Åge Nærdal: Cand. Pharm fra Universitetet i Oslo. Administrerende direktør i GlaxoSmithKline, som ble rangert øverst i Access to Medicines Index for 2012.
Diabetesforbundet: En av Norges største uavhengige pasientorganisasjoner med over 40 000 medlemmer.
Erik Lundeby: Doktorgrad i filosofi og bakgrunn fra Utenriksdepartementet. Jobber med etikk og samfunnsansvar i næringslivet for NHO.
Margrethe Sunde: Cand. Pharm fra Universitetet i Oslo. Administrerende direktør i Boots Norge AS og Alliance Healthcare Norge.

Ordstyrer: Markus Moe. Journalist og ansvarlig redaktør i Dagens Medisin.