«De funksjonshemmede – hvem er nå de?»

bookmark

av Jan Grue

onsdag 18. mars 2015, kl. 09:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Oslo kommune

Inngang: Gratis

Funksjonshemming er et ord som gir mange assosiasjoner, men som ofte tolkes snevert. Rullestolsymboler finnes overalt i samfunnet, men bare en liten andel funksjonshemmede er rullestolbrukere. Hvordan dannes inntrykkene og oppfatningene våre, og hvilke konsekvenser får de?

Jan Grue er språkviter og skjønnlitterær forfatter, og arbeider som forsker ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, universitetet i Oslo. Han arbeider særlig med forholdet mellom språk og makt, og språkets betydning for samfunnsforståelse. I 2014 ga han ut boken Kroppsspråk. Fremstillinger av funksjonshemning i kultur og samfunn (Gyldendal akademisk), som blant annet tar for seg filmens og litteraturens bilder av funksjonshemning og sykdom.

Servering av frokost fra klokken 08.30, foredrag klokken 9.00 – 10.00.

Påmelding: «Førstemann til mølla»-prinsipp frem til det er fulltegnet. Kontakt prosjektleder, traineeordningen for mennesker med funksjonsnedsettelser, Siri Koch-Larsen: mobil 410 41 310 eller siri.koch-larsen@byr.oslo.kommune.no

Lokalet er godt tilgjengelig for bevegelseshemmede, det er teleslynge i rommet og det kommer tegnspråktolk.

Tapte muligheter, eller vinn vinn? Hva går du glipp av ved å ikke ansette en person med funksjonsnedsettelse?
Arrangementet inngår i en serie med frokostseminarer som setter fokus på mennesker med funksjonsnedsettelser i arbeidslivet. De to andre arrangementene i denne serien avholdes 26. mars (med Kristin Molvik Botnmark) og 8. april (med Anne Grethe Solberg).