Debatt: Etikkrådets rolle i forvaltningen av Oljefondet

bookmark

Følges egentlig de etiske retningslinjene vi har satt for oss selv?

tirsdag 3. mars 2015, kl. 18:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Menneskerettighetsuka 2015

Inngang: Gratis

Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland (SPU) er et uavhengig råd som er oppnevnt av Finansdepartementet. Rådet gir anbefalinger om å utelukke selskaper fra fondet eller sette selskaper til observasjon etter en vurdering av et selskaps virksomhet opp mot retningslinjer fastsatt av Finansdepartementet. Det er derimot ikke alltid disse retningslinjene blir fulgt.

I årevis forsøkte Etikkrådet å få Finansdepartementet til å trekke norske oljepenger ut av fire asiatiske selskap som var involvert i byggingen av en rørledning i Burma da risikoen for at selskapene ville medvirke til «grove og systematiske menneskerettighetsbrudd» var så høy at den var uakseptabel. Sommeren 2013 sto denne rørledningen ferdig – uten at Norge hadde trukket sine investeringer. Hans Petter Graver uttalte samme år at «Norges forvaltning av Oljefondet er i strid med de reglene Norge vil at andre land skal følge», altså reglene om ansvarlig næringsliv. I 2014 ønsket Regjeringen å legge ned Etikkrådet og heller overføre det etiske ansvaret til Norges Bank, en ordning som på ingen måte ville kunne garantere den samme uavhengigheten Etikkrådet nå har og som ble nedstemt i Stortinget.

Hvilke mål og ønsker har norske myndigheter for hvordan vi skal forvalte Oljepengene? Og er det godt nok for miljø- og menneskerettighetsorganisasjonene?

Debattdeltagere:
Ola Mestad, tidligere leder av Etikkrådet
Trine Skei Grande, partileder i Venstre
Tom Holthe, vara justisminister og medlem av Finanskomiteen fra FrP
Gunhild Ørstavik, seniorrådgiver i ForUM for Utvikling og Miljø

Ordstyrer er Beate Ekeløve-Slydal, Amnesty International

ILL.: Anne Vollaug