Debatt: Stemmerett for 16-åringer

bookmark

Vil lavere stemmerettsalder styrke demokratiet vårt?

torsdag 22. mars 2012, kl. 17:30

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: BURO

Inngang: Gratis

Høsten 2011 kunne 16-åringer i tjue kommuner for første gang stemme ved valg. Nå er forsøket gjennomført og debatten om hvor veien går videre er i gang. I Ungdommens maktutredning var utvalget delt i sitt syn på saken, men et knapt flertall gikk inn for å beholde stemmerettsalderen på 18 år. Vil lavere stemmerettsalder styrke demokratiet vårt eller vanne det ut? BURO (Barne- og ungdomsrådet i Oslo) tar debatten i Kjelleren på Litteraturhuset!

Panel:
Torunn Wigum Frøseth (Press)
Khamshajiny Gunaratnam (AUF)
Oda Pernille Hoff (Ungdom og Fritid)
Mubin Kapur (Unge høyre)

Etter debatten arrangerer BUROs årsmøte. Årsmøtet skal behandle forslag om navneendring fra BURO til UngOrg, samt vår høringsuttalelse til ungdommens maktutredning. Dessuten skal nytt arbeidsprogram vedtas, nytt styre velges og nye medlemsorganisasjoner tas opp.