Debattmøte om norsk olje- og klimapolitikk

bookmark

Både oljenasjon og miljønasjon?

tirsdag 25. august 2009, kl. 19:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Concerned Scientists Norway og Folkeaksjonen oljefritt Lofoten og Vesterålen

Inngang: Gratis

Debatten vil ta for seg de store linjene i klimadebatten: hvor store utslippskutt må til og hvordan skal Norge bidra til dette? Det vil være et særlig fokus på Norge som oljenasjon i en slik klimadebatt. Er det mulig for Norge å være både en miljønasjon og en oljenasjon, og i så fall hvordan? Hvilke konsekvenser har svarene på disse spørsmålene for oljeboring i Lofoten og Vesterålen?

Foreløpig program:

Ordstyrer: Beate Sjåfjell, Concerned Scientists Norway

1900 "Klima må stoppe olje i nord"
Debatten om oljeboring i Lofoten og Vesterålen er et spørsmål om hva Norge skal leve av i fremtiden. Et oljefritt Lofoten og Vesterålen er et av våre viktigste klimatiltak.
Innledning ved Gaute Wahl, leder i Folkeaksjonen oljefritt Lofoten og Vesterålen

1915 Hvor store utslipp tåler naturen?
Klimaproblemet blir stadig mer alvorlig. Hvilke utfordringer står vi overfor? Og hva skal til for å unngå de farligste konsekvensene av klimaendringene?
Foredrag ved Professor Dag O. Hessen, Concerned Scientists Norway

1935 Olje og klima – hånd i hånd?
Verden trenger en energirevolusjon. Klimaproblemet krever store utslippskutt over hele verden. Samtidig trenger utviklingsland energi til utvikling. Hvilke konsekvenser bør dette gi for norsk oljepolitikk?
Foredrag ved Åslaug Haga, Stortingsrepresentant (SP), tidligere partileder og tidligere olje- og energiminister

2005 Stortingsvalg mellom klima og olje?
Stortingsvalget denne høsten vil være svært avgjørende for Norsk olje- og klimapolitikk. Er det mulig for Norge å være både en miljønasjon og en oljenasjon, og i tilfelle, hvordan?
Debatt mellom ledende politikerne. Debatten er delt inn i to bolker, en generell klimadel hvor en representant for Concerned Scientists Norway (Cecilie Mauritzen) åpner debatten med en kort innledning, og en spesifikk del om oljeboring i nord, hvor debatten åpnes med kort innledning av representant for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten og Vesterålen.

2125 Stortingsvalget og København-forhandlingene
Kort avslutning ved postdoktor Beate Sjåfjell, Concerned Scientists Norway

Ta med kollegaer, venner og familie og møt opp – la oss vise politikerne at miljø og klima er viktig i valgkampen!