Den lille og den store død – om angsten for døden

bookmark

Foredrag av psykiater Arne Austad og dialog med filosof Jon Wetlesen

mandag 12. april 2010, kl. 19:30

Sal: Wergeland

Arrangør: Forum for psykoanalytisk dialog

Inngang: Billett

Arne Austad har utarbeidet et behandlingsprogram med eksistensiell psykoterapi ved Modum Bad, Jon Wetlesen har oversatt og kommentert tekster fra Mester Eckhart: Å bli den du er. Perspektiver på menneskets frihet

Foredraget tar utgangspunkt i dødsangsten i vår kultur. Er dødsangsten universell og allmennmenneskelig eller skyldes den familiære og kulturelle forhold? Døden benektes og fortrenges på linje med andre ubehagelige følelser og eksistensielle tema. Fortrengt dødsangst kan komme til uttrykk gjennom symtomdannelse, risikoatferd og kulturelle myter. Benektning av døden synes å forsterke dødsangsten. Med referanse til eksistensiell psykoterapi og erfaringer fra Vitaprosjektet ved Modum Bad omtales hvordan dødsangsten kan møtes i terapirommet. Spørsmålet reises om bevisst oppmerksomhet på dødenkan skape større frihet i forhold til livsopplevelse og egen identitet.

 

Forum for psykoanalytisk dialog er en nystartet frittstående forening. Forumet sitt formål er å være en åpen arena for utforskning og diskusjon av psykoanalytiske perspektiver på psykoterapi, kultur og samfunn, og en møteplass for dialog med relevante perspektiv fra andre utgangspunkt. Forum for psykoanalytisk dialog inkluderer i sitt interesseområde alle psykoanalytisk orienterte retninger og forståelsesmodeller. Forumet er åpent for alle interesserte. Forumet vil arrangere kveldsmøter og seminarer for å oppfylle sitt formål.