Den Nordiske Modellen: Et forbilde for en verden i krise?

bookmark

Refleksjoner før Davos

mandag 24. januar 2011, kl. 13:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Universitetet i Oslo og BI

Inngang: Gratis

Den Nordiske modellen lanseres i år som inspirasjon for en kapitalistisk redningsaksjon i Davos. Under ledelse av Terje Svabø, kjent og erfaren journalist fra norsk presse og TV, og med nordiske professorer med spennvidde fra kultur til økonomi i panelet, går dette debattmøtet redningsaksjonen kritisk etter i sømmene. Vi får også kommentarer fra norske næringslivsledere som deltar i Davos. Hovedspørsmål er blant annet:

• Antatt at det finnes en ”Nordisk Modell” hva er dens økonomiske sosiale og kulturelle prestasjoner? Er den egentlig så mye å skryte av?
• Hvilken relevans har modellen for det 21. århundrets serviceøkonomi? Er den i ferd med å gå ut på dato?
• Er modellen truet av globalisering og internasjonal migrasjon?
• Kan den i det hele tatt eksporteres, eller er den for tett vevet inn i nordisk kultur og samfunnsliv?
• Er Norden verdens ”do-gooders” som fremmer internasjonal velferd, eller skjuler dette sosial og miljømessig proteksjonisme?
• Er den nordiske modellen økologisk bærekraftig eller er vi bare mestre i miljøretorikk og politisk branding?
• Etter Islands liberalistiske krumspring, går veien tilbake til nordisk sosialdemokrati?

Panelleder:
Terje Svabø, kjent og erfaren journalist fra Aftenposten, VG, NRK og TV2

Deltakere
Carlos Joly, Chairman Scientific Committe of Natixis Asset Management og gjesteprofessor ved ESC Toulouse
Atle Midttun, professor, Handelshøyskolen BI, Oslo
Per Ingvar Olsen, førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI, Oslo
Lennart Olsson, professor, Lund University
Þröstur Olaf Sigurjónsson, lektor, Reykjavik University
Lars Trägardh, professor, Ersta Sköndal University College, Stockholm
Asle Toje, gjesteforsker, Nobelinstituttet
Uffe Østergård, professor, Copenhagen Business School
Jan-Olaf Willums, investor og senior research fellow, BI (tidligere direktør i Think)
Nina Witoszek, professor, Universitetet i Oslo

Arrangementet varer til klokka 15:00.

BI: www.bi.no
UiO: www.uio.no

 

(Bilde: Jniemenmaa lisensiert med Creative Commons – attribution and share alike)