Den nye kulturpolitikken

bookmark

Åpent dialogmøte

tirsdag 14. mai 2013, kl. 14:30

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Transnational Arts Production

Inngang: Gratis

Vi er inne i et valgår og Norge vil få en ny regjering. Det råder spenning rundt hvorvidt den rødgrønne regjeringen blir sittende eller om de blir erstattet av et borgerlig alternativ. Hvilken kulturpolitisk retning kan vi forvente oss? Transnational Arts Production – TrAP er en partinøytral organisasjon men som representant for det frie feltet av kunstprodusenter vil vi i et åpent dialogmøte spørre politikerne på hvilken måte deres kulturpolitikk vil berøre det frie feltet og hva de vil gjøre for å sikre mangfold i norsk kunst- og kulturliv.

Panel: Olemic Thommessen (H), Ib Thomsen (FrP), Arild Stokkan-Grande (A), Trine Skei Grande (V) og Johan Tønnesson (SV)
Moderator: Håkon Flemmen, kulturredaktør Klassekampen

Dialogmøte er gratis og åpent for alle.