Der det brenner – Russland

bookmark

En temaserie som tar for seg pågående demokratikamper i verden

tirsdag 11. mars 2014, kl. 19:30

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Eidsvoll 1814

Inngang: Gratis

I en ny temaserie inviterer Eidsvoll 1814 til foredrag om pågående demokratikamper.  Norge er involvert i både krig og hjelpeaksjoner rundt om i verden. Vi mottar flykninger og arbeidsinnvandrere. Alt dette gjør at både vi og de som kommer hit, har behov for å vite hva som skjer rundt oss i den store verden.

Russland
Selv om Russland er verdens største land og vår nabo forblir vår kunnskap om kjempen i øst – beskjeden! Vi skal prøve å løfte fram temaer som demokratiutviklingen i landet, striden om den nye russiske Grunnloven og dagens demokratikamper.

"Grunnlov og demokrati i Russland. Fra Stalin til Putin." v/Professor Pål Kolstø
"Demokratiet i Russland fra Sovjettiden til i dag." v/Statsviter Ludmila Totland

Det norsk-russiske bandet Faith in Folk står for underholdningen. Velkommen!